NA CO KOMU
BRIEF?

Każda marka jest inna. Każda ma inny cel, misję i wyznawaną filozofię. Osobie lub firmie z zewnątrz ciężko określić to wszystko na pierwszy rzut oka, czy ucha. Aby ułatwić komunikację na linii Klient – Agencja, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ingerujących w wizerunek marki, należy sporządzić specjalny dokument, który stanowi punkt wyjścia do dalszych działań.

Brief pozwala określić Agencji cele, potrzeby i oczekiwania Klienta. Powstaje poprzez samodzielne wypełnienie ankiety przez Klienta lub w wyniku spotkania (sesji) z udziałem przedstawicieli obu firm. Tak naprawdę, rzadko kiedy kończy się tylko na jednym spotkaniu lub jednorazowym wypełnieniu ankiety. Dobry brief musi zostać dokładnie „przegadany”, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Podstawą każdego briefu jest szczerość i otwartość. Agencja jest po to, by pomagać i rozwiązać problemy swoich klientów, ale aby dobrać odpowiednie rozwiązania musi mieć pełny ogląd sytuacji. Rzetelnie przygotowany brief jest bowiem bazą, na której opiera się cała nowa strategia komunikacji lub działań marketingowych marki. Pozwala zaoszczędzić czas i nerwy, ponieważ eliminuje nieporozumienia i pomyłki wynikające z niedostatecznej komunikacji obu stron.

Co powinno znaleźć się w każdym porządnym briefie:

 • prezentacja przedsiębiorstwa/firmy/marki (opis, struktura, siedziba, liczba pracowników)
 • określenie misji, wartości i filozofii marki czyli celu, jaki jej przyświeca w codziennym działaniu
 • określenie branży i otoczenia, w jakiej firma działa
 • wskazanie konkurencji
 • określenie mocnych i słabych stron oraz wyróżników marki
 • dokładne określenie i opisanie grupy, do której kierujesz swoją komunikację oraz ewentualna segmentacja na mniejsze, jednorodne grupy,
 • określenie potrzeb, preferencji i prawdziwych motywów działania przedstawicieli grupy docelowej
 • opis dotychczas prowadzonych działań marketingowych
 • określenie celu lub problemu, który chcemy rozwiązać poprzez działania marketingowe,
 • określenie zasięgu działań i budżetu, jaki planujemy przeznaczyć na realizację celu
 • określenie harmonogramu (terminu) poszczególnych działań
 • określenie oczekiwań Klienta względem Agencji.
Scroll Up