Witaj na naszym blogu!

Znajdziesz tutaj dawkę wiedzy, która pozwoli rozwinąć Twoją markę


MARKETERZE – DZIAŁAJ STRATEGICZNIE!

Strategia komunikacji marki określa sposób i formę, w jaki marka mówi o sobie i swojej ofercie. Najważniejsze, by była spójna, szczera i realizowała konkretne cele. Marka, która chce wzbudzać zainteresowanie rynku musi mieć nie tylko wyrazistą osobowość, ale także powinna wywoływać konkretne skojarzenia, wynikające z codziennych działań i wysyłanych komunikatów.

Z opracowywaniem strategii komunikacji marki jest jak z wylewaniem fundamentów pod budowę domu. Aby były solidne, muszą wynikać z gruntownie przeprowadzonych analiz rynku i konkurencji, preferencji i potrzeb odbiorców, dotychczas prowadzonej komunikacji i celów, jakie zamierzamy osiągnąć.

Elementy strategii komunikacji marki:

  • audyt dotychczas prowadzonej komunikacji (Za pomocą jakich kanałów i narzędzi? W jakiej formie? Z jaką częstotliwością? Z jakim efektem?),
  • audyt rynku i konkurencji (Jakie są obecnie panujące trendy w doborze form i narzędzi komunikacji? Jak komunikuje się nasza konkurencja? Jakie są ich wyróżniki oraz mocne i słabe strony? Jakie mogą być nasze wyróżniki? Gdzie znajduje się Twoja marka względem całego rynku i konkurencji? Jak się pozycjonujesz? Jak chcesz się pozycjonować?),
  • analiza potrzeb i preferencji odbiorców (stwórz persony swoich klientów i dokładnie opisz co lubią, jak wygląda proces podejmowania decyzji o zakupie, jakie potrzeby pragną zaspokoić, jakie mają obawy w związku z zakupem i jakie argumenty najlepiej do nich docierają),
  • określenie celu lub celów komunikacji marki (Jaki efekt chcemy osiągnąć poprzez właściwie dobraną komunikację? Jakie cechy marki chcesz wyeksponować?),
  • określenie BIG IDEA marki – motywu przewodniego komunikacji marki, dzięki któremu marka będzie rozpoznawalna,
  • określenie stylu komunikacji, wynikającego z preferencji grupy odbiorczej (Jakim językiem marka będzie przemawiać? Jaki ton będą mieć jej wypowiedzi?),
  • określenie kanałów i narzędzi, za pomocą których marka będzie się komunikować (w oparciu o posiadane lub planowane zasoby, potrzeby odbiorców, cele komunikacji oraz szacowany budżet),
  • określenie mierników skuteczności prowadzonej komunikacji (Jaki chcemy uzyskać efekt? Po czym poznamy, że osiągnęliśmy zakładany efekt?),

Efektem dobrze opracowanej strategii komunikacji marki jest dokładny plan, z którego jasno wynika co, kiedy i jak należy robić, by osiągnąć długofalowy efekt. Podstawowe elementy tego planu to: wybór kanału, określenie odbiorcy, opis konkretnego działanie, opis efektu, jaki zamierzamy osiągnąć, oszacowanie kosztów, określenie czasu realizacji oraz przydzielenie osoby odpowiedzialnej.

Pamiętaj, że strategia nie jest dokumentem danym „raz na zawsze”. Bacznie obserwuj rynek i proces realizacji swojej komunikacji. Nie bój się zmian i korekt. Strategia komunikacji marki jest jak żywy organizm, który musi dopasowywać się do zmieniających się warunków. Tylko wtedy osiągniesz sukces!

Scroll Up