Druk, poligrafia

Ofe­ru­je­my Pań­stwu peł­ne spek­trum prac z za­kre­su po­li­gra­fii – od pro­stych wy­dru­ków cy­fro­wych po re­kla­mę wiel­ko­for­ma­to­wą. Na­szą ja­kość i szyb­kość re­ali­za­cji do­ce­ni­ło już wie­lu za­do­wo­lo­nych klien­tów. Ofe­ru­je­my wy­so­ką ja­kość usług, atrak­cyj­ne ceny i szyb­kie ter­mi­ny re­ali­za­cji. Wy­dru­ku­je­my dla Was: wi­zy­tów­ki, pa­pier fir­mo­wy, ko­per­ty, tecz­ki, fol­de­ry, ka­ta­lo­gi, bro­szu­ry, ulot­ki, no­te­sy, ka­len­da­rze, pla­ka­ty oraz wie­le in­nych.

Niezbędne do kalkulacji:

  • przedmiot druku (folder, ulotka, wizytówki, itp)
  • gramatura papieru
  • format (A4, B5, DL, itp.)
  • ilość kolorów (4+4, ,4+0, 1+0)
  • druk jednostronny/dwustronny
  • nakład

Dodatkowe informacje: uszlachetnianie (folia, lakier)

Lub po prostu, określ co chcesz wydrukować i zdaj się na nas. Dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.


PAMIĘTAJ: Kieruj się zasadą: im więcej tym taniej. Weź pod uwagę bieżące potrzeby i wydarzenia takie jak targi branżowe, konferencje, szkolenia. Zsumuj wszystkie potrzeby i zleć wydruk w większym nakładzie.

 

Słowniczek pojęć

druk cyfrowy

technologia doskonale nadająca się do małonakładowych, nietypowych
i personalizowanych...

druk offsetowy

to technika druku płaskiego. Polega on na przenoszeniu na papier tekstu lub obrazów za pomocą maszyn...

papier offsetowy

to standardowy papier jaki znamy
z książek. Zazwyczaj drukuje się na nim jedynie tekst, ale nic nie stoi...

papier kredowy

to papier dosyć gruby i „śliski”. Nadaje się do druku prac tj: ulotki, katalogi, foldery itp. Występuje...

druk rolowy

to technologia druku wysokonakładowego najbardziej odpowiednia do druku...

Uszlachetnienie druku

można je stosować zarówno wobec miejsc zadrukowanych, jak i niepokrytych farbą drukarską. Zazwyczaj uszlachetnienia dokonuje się na zadrukowanych już arkuszach, ale jeszcze przed procesami introligatorskimi. Należą do nich:

foliowanie błysk lub mata

ten rodzaj uszlachetnienia spełnia kilka funkcji: zwiększa trwałości pracy; chroni ją przed uszkodzeniami...

Lakier UV/wybiórczy

zwany również lakierem wybiórczym jest popularnym sposobem do uszlachetniania...

hot - stamping

Nakładanie folii (np. złotej lub srebrnej) na wybrane podłoże odbywa się po fazie druku lub przed (gdy wykorzystujemy...

tłoczenie

(nazywane też suchym tłokiem) Jest to proces tworzenia w materiale tłoczonym (zwykle papier, często tworzywa...

wycinanie

Wycinanie to ciekawy sposób, by nadać indywidualny rys firmowym materiałom. Będą one rozpoznawalne...

sucha pieczęć

Suche stemple to nowoczesna forma tłoczonej pieczęci. Jest ona bardzo trwała oraz elegancka i stanowi...

aplikacje welurowe

Można je aplikować jako elementy graficzne na wizytówki, zaproszenia lub okładki dyplomów...